Bewust communiceren

Bewust Communiceren
Ook wel Verbindende of Geweldloos communiceren genoemd. De manier waarop we communiceren is van grote invloed op de kwaliteit van onze (werk)-relaties. En onze relaties bepalen vervolgens in sterke mate de kwaliteit van ons leven.

Zolang communiceren gericht is op het uitwisselen van wat er in ons leeft kan dat leiden tot diepgaand contact. Alleen maken sommige uitspraken of gedachten het er niet eenvoudiger op om je te (blijven) concentreren op dat wat er leeft…:
"Je ziet er vandaag niet uit", "Maar dat doen we hier al jaren zo", "heb je geen boodschappen gedaan?".

Dan lijkt er weinig anders mogelijk dan in de tegenaanval te gaan of je terug te trekken. De keuze tussen ‘vechten’ of ‘vluchten’.

Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes: op het communiceren met hart en ziel.

Bewust Communiceren stelt je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. Mijn ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander…
 

Geweldloze Communicatie
Dit proces waarvan Bewuste Communicatie is afgeleid is ontwikkeld door Marshall Rosenberg.