Jungiaanse Psychologie

Voor mij is Jungiaanse Psychologie als een Oester, je opent deze en onder je "schaduwkanten" liggen je kwaliteiten, je parel! 

cg15_jpg_jpg.jpgCarl Gustav Jung (1875 - 1961) gaat er van uit dat de menselijke psyche bestaat uit een bewuste en een onbewuste. Het onbewuste maakt weer onderscheid tussen het persoonlijke- en het collectief onbewuste.

Het persoonlijk onbewuste betreft onbewuste inhouden van wat je persoonlijk hebt meegemaakt, je persoonlijke levensgeschiedenis. Bijv.: vergeten levenssituaties, verdrongen herinneringen. Het is als het ware een groot persoonlijk archief dat in het onbewuste is opgeslagen, en dat (ten dele) weer bewust kan worden als je het je weer wilt herinneren.

Het collectieve onbewuste bestaat volgens Jung uit beelden die we geërfd hebben van onze voorouders. Net zoals we fysiek zijn opgenomen in het evolutieproces (de mens als 'vervolg' op de diersoorten), zo evolueert ook de 'soort' mens verder, en dragen we via onze genen de ervaringen van ons voorgeslacht over aan de volgende generatie. Op die manier zouden we dus niet alleen fysieke kenmerken (haarkleur) en karakterkenmerken (driftig of rustig persoon) erven, maar ook de overlevingsmechanismen van onze voorouders. Die mechanismen zitten dus al als mogelijkheden in onze genen op het moment dat we geboren worden. Waar bestaan die overgeërfde gedragsmogelijkheden dan uit? Het zijn krachtige beelden die zich in ons collectieve onbewuste bevinden. Collectief, d.w.z. dat dit mogelijkheden cq krachten zijn die we als menselijke soort in ons dragen. De inhouden van het collectieve onbewuste worden door Jung 'archetypen' genoemd. 

Het Ego. Dat is het bewustzijn, het zelfbeeld zoals we dat willen hebben.

De Schaduw. Het eerste element uit ons onbewuste: het is alles wat we wél zijn, maar niet wíllen zijn. 

Anima/Animus. Het vrouwelijk/mannelijk tegendeel. Dit is het tweede element uit het onbewuste, en is voor mannen te omschrijven als 'de vrouw van binnen', en voor vrouwen als 'de man van binnen'.

Het Zelf: een weergave van de complete integratie van alle bewuste en onbewuste processen.