NLP (Neuro Lingu´stisch Programmeren)

Wat is NLP?

lijnen.jpg
Lopen deze lijnen evenwijdig of gebogen?

 

 

 

De vraag is een valstrik want beide antwoorden zijn juist. Dat is nu juist het originele aan NLP: Neem aan dat iedereen zijn/haar eigen kaart maakt van de wereld. De wereld die jij in je ervaring ontmoet, is de wereld die je zelf maakt. Voor diegene die de meetlat als uitgangspunt neemt, lopen de lijnen evenwijdig. Maar, volgens je subjectieve waarneming lopen de lijnen gebogen, of niet soms?

Als je dat aanvaardt heb je meteen de sleutel in handen om zowel jezelf veel beter te sturen en te begrijpen.

Mijn uitgangspunt: jezelf begrijpen, jezelf sturen evenals het bereiken van een goede samenwerking met anderen, zijn een reeks vaardigheden die op een systematische manier ingeoefend kunnen worden.

Zelfsturing = jezelf kunnen in kaart brengen, voor jezelf kunnen doelen stellen en die uitwerken.

De effectgerichte communicatie = zodanig communiceren en "werken" met de andere dat je een bepaald effect bereikt. Dit effect kan gewoon zijn:

Deze benadering is verder gebaseerd op volgende overtuigingen:

Het fundament: Je ervaring is je eigen schepping.

Het uitgangspunt van NLP is de stelling dat niet de wereld maar je interpretaties van de wereld de basis zijn van je ervaring. Je ervaring is met andere woorden een subjectieve schepping.

In principe zou dit uitgangspunt moeten impliceren dat we een enorme mogelijkheid hebben om onze kaarten en ervaringen te wijzigen. Vele mensen, blijken echter niet erg soepel om te gaan met hun eigen ervaring. De kaart wordt hun waarheid, en daarin zitten ze vast. De meeste problemen komen voort uit je interpretatiekaders en niet uit de wereld zelf. De interpretatiekaders zijn blijkbaar filters geworden die hun waarheid steeds opnieuw herbevestigen. De bril die op je neus taat, zie je niet.

Vanuit dit inzicht nodigt NLP je uit om je ervaringen bewust meer in eigen handen te nemen. Om zelf meer schepper te worden dan iemand die ondergaat. Vandaar de eerste soort vraag die elke NLP'er je zal stellen:

  1. "Wat is je doel? Wat wil je?"
  2. "Hoe wil je je gevoelens, je gedachten en je gedragingen reorganiseren om gelukkiger te zijn?"
  3. "Wat kun je in je persoonlijk en professioneel leven veranderen als je wist hoe je het zou kunnen veranderen?"

De NLP techniek: word manager van jezelf en van je sociale omgeving
Vanuit de gedachte dat je je eigen leven betekenis en vorm kunt geven, is de vraag wat je daarbij kan helpen. De NLP werkwijze komt er op neer je wereld en je leven te leren hanteren, net zoals een manager doet in zijn bedrijf.

Mijn aanpak
Een klant komt naar de praktijk. Na de kennismaking brengen we het volgende in kaart:

De technieken die hierboven staan beschreven zijn maar een fractie van alle technieken uit de NLP. Om de klant zo goed mogelijk te coachen.
Ik stem mij af op de klant (rapport) en adviseer en overleg dan welke techniek(en) ik ga gebruiken, zodat de klant zijn doel kan bereiken.

Boeken:
Je ongekende vermogens (door: Anthony Robbins)