3. Vertrouwen - EL MORYA

Samenvatting:

De kracht van de Opgestegen Meester EL MORYA helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen, vertrouwen in je eigen kracht en talenten en hulp van buitenaf. Het kind- vertrouwen, dat nieuwsgierig de wereld ontdekt en weer opstaat wanneer het gevallen is, wordt weer opgewekt. Wie vertrouwd is en in elke situatie vol vertrouwen, ziet gebeurtenissen voor wat ze zijn en kan ernaar handelen. De kracht van El Morya versterkt ook de eigen intu´tie en het juiste inschattingsvermogen, zodat je gemakkelijker kunt herkennen wie te vertrouwen is, welke situatie gevaarlijk is, welk besluit tot moeilijkheden leidt, wanneer de eigen angst een gerechtvaardigde waarschuwing is, of uit onzekerheid, oude traumata of slechte ervaringen is ontstaan. Dan valt het lichter, ondanks de angst, de benodigde stappen te ondernemen en hulp aan te nemen. Door vertrouwen ontstaat moed: moed voor iets nieuws; moed om iets uit te proberen of uit te spreken; moed speels en vrolijk te zijn, het geleerde in praktijk te brengen, ook wanneer je het nog niet perfekt beheerst. In relaties kan men zich beter opstellen. Angsten en dromen uit het verleden kunnen helen en het oervertrouwen wordt gesterkt, zodat we in de overtuiging kunnen leven dat alles wat er gebeurt, voor ons eigen bestwil is, ook wanneer het ons op het moment niet goed lijkt. Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen:

Aanvullende aanwijzingen betreffende deze LichtWesen-essence:

In het bijzonder geschikt voor kinderen. Sommige mensen kunnen met deze essence dieper en rustiger slapen.

De Lichtwesen-essences zijn bij mij te bestellen.

Het kaartje trekken is mede mogelijk gemaakt door www.rosettenet.nl