Familie opstellingen

Over families, liefde en verstrikkingen

We hebben allemaal ouders, grootouders en verdere voorouders. Via hen hebben wij het leven gekregen. Ze vormen de stamlijn in je familiesysteem. Ook anderen maken deel uit van dat systeem: broers, zussen, ooms, tantes, etc., en ook ex-partners en mensen met wie jij of een familielid een bijzondere lotsverbondenheid deelt (bijvoorbeeld, iemand die jouw leven heeft gered).

Een familiesysteem dient op een diepe laag te gehoorzamen aan fundamentele ordeningen opdat de liefde en de levensenergie kunnen stromen. Zo heeft ieder het recht om erbij te horen, dient er een balans te zijn tussen geven en nemen, en is ieders plek in de rangorde van het systeem van belang.

Blokkades in de stroom (verstrikkingen) ontstaan wanneer die ordeningen verstoord worden, bijvoorbeeld doordat iemand wordt buitengesloten of ontkend, of doordat iemand teveel neemt ten koste van een ander familielid, of als iemand de verantwoordelijkheid niet neemt voor zijn daden. De stroom van liefde en levensenergie stokt, met soms ingrijpende gevolgen voor later geboren kinderen, die een last, leed of verantwoordelijkheden voor anderen in hun systeem gaan dragen. Kinderen doen dit onbewust, op de laag van de ziel, vanuit werkelijke doch verkeerd begrepen liefde, in een poging om het familiesysteem weer in balans te brengen.

Familie opstellingen helpen je om vanuit een nieuw evenwicht te komen tot je werkelijke kracht. Je kern, wie je in “wezen” bent. Zij geven U de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van uw familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron.
Familieopstellingen zoals ik ze in Angel Source toepas gebeurt op individuele basis. Ik maak gebruik van onder andere poppetjes en voorwerpen, die de verschillende gezinsleden en thema’s voorstellen.

Familieopstellingen zijn gekoppeld aan een thema. Ze helpen de blokkades die binnen het gezin spelen inzichtelijk te maken.

Mijn aanpak
De klant maakt een opstelling van het gezin. Dat kan zijn het gezin van vroeger of het gezin van nu. Het proces van familieopstellingen bestaat uit drie onderdelen, te weten:
  1. De verschillende rollen die door de familieleden onderling zijn uitgewisseld wordeninzichtelijk gemaakt.
  2. De rollen worden met de klant besproken. Bewustwording en/of herkenning.
  3. De rollen worden uitgewisseld waardoor er een nieuw evenwicht ontstaat. (de manier waarop, wordt afgestemd op de klant).
Voor meer achtergrond informatie over familieopstellingen verwijs ik je naar onderstaande artikelen en link(s).
Artikelen:
Familie opstellingen binnen Angel Source
Boeken:
Familie opstellingen (door: Nick Blaser) ISBN10: 9062290760
Vonken van Verlangen (door:Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard) ISBN10: 9080050776