Familie opstellingen binnen Angel Source

Wat is familieontplooiing?
Familie ontplooiing is afgeleid van de principes van de populaire familieopstelling methodieken van Bert Hellinger. Familieopstellingen zijn gebaseerd op systeemdenken en hebben als doel om de dynamiek en de interacties binnen een familie in beeld te brengen. Binnen ieder systeem (familie, gezin van nu, gezin van vroeger, vriendenkring, werk, etc.) is een natuurlijke beweging naar evenwicht. Dit evenwicht is er van nature doordat iedereen zijn natuurlijke rollen vervult. Evenwicht dat wordt verstoord door bijvoorbeeld het wegvallen van een gezinslid, wordt op een natuurlijke wijze weer in evenwicht gebracht doordat een ander lid binnen het gezin op onbewust niveau deze rol(len) inneemt. We doen dit onbewust vanuit liefde, om opnieuw harmonie te creëren.

Voorbeeld: De moeder vervult binnen het gezin de verzorgende rol. Op het moment dat de moeder door welke omstandigheden wegvalt, gebeurd het veelal dat één van de kinderen de verzorgende rol op zich neemt. Het natuurlijke evenwicht is hiermee verstoord. Het gevolg is dat het kind zijn eigen kindrol niet meer volledig kan vervullen. Het kind zal veelal voor de andere gezinsleden gaan zorgen en mogelijk meer verantwoordelijkheid nemen dan hoort bij zijn/ haar leeftijd. Dit heeft tot gevolg dat deze persoon als volwassen moeite heeft zichzelf te zijn en zich te ontplooien.Kortom familieopstellingen helpen je om vanuit een nieuw evenwicht te komen tot je werkelijke kracht.

Hoe werkt het?
De rol(len) die een persoon van een ander overneemt belemmert hem om in zijn ware kracht te komen. De persoon is als het ware uit evenwicht en incompleet.
Om opnieuw in evenwicht te komen is het belangrijk om de rollen tussen de verschillende personen uit te wisselen, waardoor de oorspronkelijke eigenaren hun natuurlijke rol(len) weer terugkrijgen. Hierdoor zijn zij in staat om zelf de keuzes te maken hoe zij deze rollen bewust invullen. De ervaring leert ons dat door rollen op de juiste plaats terug te brengen er een nieuw evenwicht ontstaat wat een enorme sprong in persoonlijke ontwikkeling tot gevolg heeft!

Familie ontplooiing zoals ik dat bij Angel Source toepas gebeurt op individuele basis. Voor veel mensen blijkt dit een veilige manier te zijn. De opbouw van de sessies bestaat gemiddeld uit 3 stappen, te weten:

1. Inzichtelijk maken van de rollen binnen het systeem (gezin van vroeger, gezin van nu etc)

2. Bespreken van de rollen, zodat er bewustwording optreedt bij de cliënt. (herkenning).

3. Coaching en herstellen van het natuurlijk evenwicht. (de manier waarop wordt toegespitst op de cliënt, en kan dus verschillend zijn).

De ervaring leert mij dat er meerdere sessies nodig zijn, zodat de cliënt zich ook bewust kan worden van alle veranderingen die zowel invloed hebben op zijn doen en laten alsook op zijn systeem.
De veranderingen komen naar voren in gedrag, zowel op bewust - als onbewust niveau.

Respectvol naar elkaar.
Ondanks de conflicten die binnen verschillende gezinnen kunnen spelen vind ik het belangrijk om de verschillende gezinsleden met respect tegemoet te treden. Middels het inzichtelijk maken van de verschillende rollen leert ons de ervaring dat de cliënt ook begint te begrijpen hoe het komt dat de andere persoon zich zo gedraagt. Dit houdt niet in dat de cliënt het moet goedkeuren. Integendeel, het is de keuze van de cliënt hoe hij/zij daar mee omgaat. Wat ik het belangrijkste vind is dat de uitwisseling van de verschillende rollen met respect gebeurd.

ERVARINGEN, familieontplooiing
Angel Source werkt al weer een lange tijd met familie ontplooiing en niet voor niets ben ik zo enthousiast over deze methode. Ik wil dan ook graag enkele resultaten met je delen:

Deze resultaten zijn bereikt, zonder dat de cliënt een direct contact heeft gehad met het betreffende familielid.